Copyright

Všechny informace a fotografie publikované na internetové stránce www.trendy-mama.cz společnosti Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02, Bratislava Slovenská Republika jsou chráněny autorským zákonem.

Výrobky, které jsou na webové stránce www.trendy-mama.cz uvedeny, informace o nich a jejich prezentace mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Žádná část internetové stránky (zvláště popisy, obrázky nebo další dokumentové části prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií, produktů, souvisejících produktů a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Informace na stránce www.trendy-mama.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel Trendy-mama.cz může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Provozovatel Trendy-mama.cz nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných internetových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Provozovatel Trendy-mama.cz neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na stránce www.trendy-mama.cz, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.